Arş. Gör. Dr. GÜL KAYKIOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. GÜL KAYKIOĞLU

T: (0282) 250 2369

M gkaykioglu@nku.edu.tr

W gkaykioglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2005-2010
Tez: Biyolojik ön arıtmalı membran sistemler ile tekstil atık sularının geri kazanımı (2010)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2002-2004
Tez: Endüstriyel atıksu arıtma tesisi nihai çamurlarının tarımsal amaçla kullanılabilirliğinin ve bitki bünyesindeki ağır metal kapsamına etkilerinin araştırılması (2004)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1993-1997
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2006-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR.
2001-2006
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Çevre Mühendisi TEKİRDAĞ BELEDİYESİ 1999-2001
Teknik Mühendis TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VAKFI 1997-1999
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Su ve atıksu arıtma
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYKIOĞLU G., A hybrid adsorption/ultrafiltration process for heavy metal removal, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 25, pp. 4714-4723, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ E., Kinetic and equilibrium study of methylene blue adsorption using H2SO4 activated rice husk ash, Desalination and Water Treatment, vol. 57, pp. 7085-7097, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ E., Comparison of Acid Red 114 Dye Adsorption by Fe3O4 and Fe3O4 Impregnated Rice Husk Ash, Journal of Nanomaterials, vol. 2016, pp. 1-10, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. YILDIZ A., merve ö., KARAKAYA N., EVRENDİLEK F., AKYILDIZ A., AĞIRGAN A. Ö., TINMAZ KÖSE E., ŞİŞMAN C. B., KAYKIOĞLU G., ÇELİK S. Ö., Novel Uses of Red Mud in Textile Wastewater Treatment, Dyeing, and Concrete Production, Environmental Engineering and Management Journal, vol. 14, pp. 1171-1181, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. DEBİK E., Asli C., KAYKIOĞLU G., Bergin Beril K., SGBR Performance on the Basis of Color and COD Removal from Textile Wastewater, CLEAN - Soil, Air, Water, vol. 40, pp. 648-651, 2012.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
6. KAYKIOĞLU G., Asli C., DEBİK E., Bergin Beril K., KOYUNCU İ., The evaluation of fouling effects in membrane process dealing with the biologically pre-treated textile effluents, Desalination and Water Treatment, vol. 40, pp. 254-259, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. KAYKIOĞLU G., Çoban A., DEBİK E., Kayacan B. B., KOYUNCU İ., Mass transport coefficients of different nanofiltratıon membranes for biologically pre-treated textile wastewaters, Desalination, vol. 269, pp. 254-259, 2011.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. DEBİK E., KAYKIOĞLU G., Asli C., KOYUNCU İ., Reuse of anaerobically and aerobically pre-treated textile wastewater by UF and NF membranes, Desalination, vol. 256, pp. 174-180, 2010.
Özgün Makale SCI
9. ÖNGEN A., DÖKMECİ A. H., ÇELİK S. Ö., ŞABUDAK T., KAYKIOĞLU G., ismet D., Copper and Cadmium Contents in Ground and Surface Water in Corlu, Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 9, pp. 753-762, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. ŞABUDAK T., KAYKIOĞLU G., ÖNGEN A., DÖKMECİ A. H., ÇELİK S. Ö., İsmet D., Determination of Nickel and Lead Contents in Soil and Plant in Corlu, Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 9, pp. 557-565, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. EKMEKYAPAR F., KAYKIOĞLU G., Application of industrial treatment plant sludge and heavy metal accumulation in lettuce plant (Lactuca sativa), Asian Journal of Chemistry, vol. 19, pp. 4093-4101, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. ŞABUDAK T., ŞEREN G., KAYKIOĞLU G., DİNÇER A. R., Determination of trace elements in soil and sunflower (Helianthus annuusL.) plant parts, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 16, pp. 1274-1278, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ŞABUDAK T., ŞEREN G., KAYKIOĞLU G., DİNÇER A. R., Determination of copper, zinc and lead contents in sunflower plants, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 8, pp. 101-106, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. GÜNEŞ Y., KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ E., KARAKAYA N., Effects of technology based effluent limits on receiving waters, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 8, pp. 418-424, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. KAYKIOĞLU G., ATA R., YILDIZ TÖRE G., AĞIRGAN A. Ö., Evaluation of effects of textile wastewater on the quality of cotton fabric dye, Membrane Water Treatment, vol. 8.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYKIOĞLU G., Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 12, ss. 499-509, 2016.
Özgün Makale
2. KAYKIOĞLU G., ÇOBAN A., DEBİK E., KAYACAN B. B., KOYUNCU İ., Aerobik ve anaerobik ön arıtmalı membran sistemler ile tekstil atıksularının geri kazanımı, Su Kirlenmesi Kontrolü, cilt 22, ss. 23-35, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. KAYKIOĞLU G., DEBİK E., Anaerobik Arıtım Prosesleriyle Tekstil Atıksularından Renk Giderimi, Sigma Mühendislik ve Fen bilimleri Dergisi, ss. 59-68, 2006.
Endekste taranmıyor
4. KAYKIOĞLU G., EKMEKYAPAR F., Ergene Havzasında Endüstriyel İşlem Suyu Olarak Kullanılan Yeraltı Sularının Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Trakya Univ Journal Science, cilt 6, ss. 85-91, 2005.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Grassi M., KAYKIOĞLU G., Belgiorno V., Lofrano G., Green Technologies for the Removal of Emerging Pollutants from Water and Wastewater, Bölüm: “Removal of Emerging Contaminants from Water and Wastewater by Adsorption Process” Chapter 2, Yayın Yeri: SpringerLink, Editör: Giusy Lofrano, 2012.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜNEŞ E., KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ Y., Aksoy C., Yavaşoğlu L., Removal of COD and color from textile ındustrial wastewater using coagulation and flocculation process, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (26.10.2016-28.10.2016).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
2. KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., ÇELİK S. Ö., Color and COD removal from treated textile ındustry effluents with various adsorbents, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS) (31.08.2016-03.09.2016).
Poster
3. HANEDAR A., GÜNEŞ E., KAYKIOĞLU G., ÇELİK S. Ö., Concentration of OCPs in soil, lichen and pine needles in Meriç-Ergene Basin, Turkey, 1 st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1 st IBCESS) (31.08.2016-03.09.2016).
Poster
4. KAYKIOĞLU G., ATAV R., GÜNEŞ Y., GÜNEŞ E., The Reuse of Textile Wastewater in Disperse Dyeing Process in the Light of Ecology and Economy, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS) (31.08.2016-03.09.2016).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
5. KAYKIOĞLU G., ATA R., YILDIZ TÖRE G., Evaluation of Reuse of Biologically Treated Denim Washing and Dyeing Processing Wastewater with Nanofiltration Membrane, 13nd International Conference on Protection and Restoration of the Environment (03.07.2016-08.07.2016).
Poster
6. YILDIZ TÖRE G., KAYKIOĞLU G., Toxicity assessment of fur-suede processing wastewater treated with different coagulants, 13nd International Conference on Protection and Restoration of the Environment (03.07.2016-08.07.2016).
Poster
7. HANEDAR A., GÜNEŞ E., KAYKIOĞLU G., ÇELİK S. Ö., CABİ E., Concentration of PAHs, PCB and OCP in Soil, Lichen and Pine Needles in Meric-Ergene Basin, Turkey, 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLEAN WATER, AIR and SOIL (28.08.2015-30.08.2015).
Sözlü Bildiri
8. HANEDAR A., GÜNEŞ E., ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., CABİ E., Planning of the Biomonitoring Study of Persistent Organic Pollutants (Pops) in the Meriç-Ergene Basin, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (14.05.2014-17.05.2014).
Poster Erişim Linki
9. GÜNEŞ E., Güler Z., KAYKIOĞLU G., Treatment of Mixed Textile Effluents Using Fenton and Photo-Fenton Processes, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (14.05.2014-17.05.2014).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
10. HANEDAR A., GÜNEŞ E., ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., CABİ E., Planning of the Biomonitoring Study of Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Meric-Ergene Basin, Conference on Environmental Science and Technology-ICOEST (18.06.2013-21.06.2013).
Poster
11. ÇELİK S. Ö., GÜNEŞ E., KAYKIOĞLU G., KARAKAYA N., Synthesis And Environmental Application Of Iron Oxides, Conference on Environmental Science and Technology-ICOEST (18.06.2013-21.06.2013).
Poster
12. KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ E., ÇELİK S. Ö., The Production Techniques Of Magnetic Nanoparticulate With Low-Cost Materials And Use For Wastewater Treatment, Conference on Environmental Science and Technology-ICOEST (18.06.2013-21.06.2013).
Poster
13. DÖKMECİ A. H., ŞAHİN S., ÖNGEN A., ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., ŞABUDAK T., Dökmeci İ., Application of Multivariate Analysis to Determine Regions of Comparable Importance With Regard to Heavy Metal Contamination in Groundwater, 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. MESAEP. (24.09.2011-27.09.2011).
Sözlü Bildiri
14. KAYKIOĞLU G., ÇOBAN A., KAYACAN B. B., DEBİK E., KOYUNCU İ., Cost analysis of membrane treatment after anaerobic and aerobic pre-treatment of textile effluents, IWA Regional Conference and Exhibition on membrane Technology & Water Reuse (18.10.2010-21.10.2010).
Sözlü Bildiri
15. ORDU Ş., KAYKIOĞLU G., TINMAZ KÖSE E., UYSAL F. F., Reclamation and reuse of ındustrial wastewater, International Symposium Water For Development Worldwide (12.02.2005-15.02.2005).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. HANEDAR A., GÜNEŞ E., KAYKIOĞLU G., ÇELİK S. Ö., CABİ E., Meriç-Ergene Havzasında toprak ve liken örneklerinde PAH, PCB ve OCP seviyelerinin belirlenmesi, 6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü SEmpozyumu (07.10.2015-09.10.2015).
Sözlü Bildiri
2. KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ E., Adsorban olarak kullanılacak olan pirinç kabuğunda aktifleştirme metodunun yüzey alanına etkisi, I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve KOntrolü Sempozyumu (17.11.2011-20.11.2011).
Poster
3. KAYKIOĞLU G., ÇOBAN A., DEBİK E., KAYACAN B. B., KOYUNCU İ., Aerobik ve anaerobik ön arıtmalı membran sistemler ile tekstil atıksularının geri kazanımı, I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kotrolü Sempozyumu (17.11.2011-20.11.2011).
Sözlü Bildiri
4. MERİÇ PAGANO S., EKMEKYAPAR F., YILDIZ TÖRE G., KAYKIOĞLU G., BAHADIR E. B., Yağmur Sularının Toplanması ve Kullanımı: Tekirdağ’da Durum, I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (17.11.2011-20.11.2011).
Poster
5. TINMAZ KÖSE E., KAYKIOĞLU G., ORDU Ş., Ergene Havzasındaki çevresel sorunların ve endüstriyel faaliyetlerin su kirliliği üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, Türkiye´de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 5 1(ÇEVKOS 5) (11.05.2006-12.05.2006).
Sözlü Bildiri
6. EKMEKYAPAR F., KAYKIOĞLU G., Transgenik bitki kalıntılarının toprak ekolojisi üzerine etkileri ve transgenik bitkilerin çevresel yönetimi, TMMOB 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (24.11.2005-26.11.2005).
Sözlü Bildiri
7. ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., TINMAZ KÖSE E., ORDU Ş., Organize sanayi bölgesi arıtma çamurlarının bertaraf alternatiflerinin değerlendirilmesi, III.Ulusal Katı Atık Kongresi UKAK 2005 (01.11.2005-02.11.2005).
Poster
8. EKMEKYAPAR F., KAYKIOĞLU G., Pestisit tüketiminden kaynaklanan çevre sorunları Tekirdağ ilinde pestisit tüketimive yönetim yaklaşımları, Türkiye´de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu (09.10.2003-10.09.2003).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Desalination, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
2. Desalination, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
3. Desalination, Hakemlik Sayısı:6.
Uluslararası Dergi SCI
4. Desalination, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi SCI
5. Desalination, Hakemlik Sayısı:7.
Uluslararası Dergi SCI
6. Desalination, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI
7. Applied Water Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
8. International Research Journal of Pure and Applied Chemistry, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
9. British Journal of Applied Science and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
10. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:7.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
11. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
12. Clean; Soil, Air Water, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI
13. Clean; Soil, Air Water, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
14. Clean; Soil, Air Water, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
15. Bioresource Technology, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi SCI
16. Bioresource Technology, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi SCI
17. Environmental Science and Pollution Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
18. Journal Applied Water Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Ultrafiltrasyon / Adsorpsiyon Hibrit Sistemi ile Sulu Çözeltilerden Metal Giderimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 31.03.2015-03.11.2015.
2. Ergene Havzası Arıtma Çamuru Yönetimi Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 04.03.2015-15.12.2016.
3. Meriç-ergene havzası’nda toprak, atmosferik birikim ve biyoindikatör örneklerinde kalıcı organik kirleticilerin tespiti, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.11.2013-30.12.2016.
4. Nanokompozit Membran ile İçme Suyu Arıtımı (Organik Madde Giderimi ve Dezenfeksiyon), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 10.10.2013-Devam Ediyor.
5. Membran Teknolojisi ile Geri Kazanılmış Tekstil Atıksularının Ürün Kalitesine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi -MEM-TEK, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.05.2013-20.05.2015.
6. Pirinç Kabuğu Kullanılarak Üretilen Manyetik Nanopartiküller ile Sulu Çözeltilerden Renk Giderimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 25.02.2013-21.07.2014.
7. Tekstil endüstrisi atıksularının arıtımında kırmızı çamurun koagülant olarak değerlendirilmesi ve elde edilen katı ve sıvı atıkların tekrar kullanılabilirliği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 11.11.2011-11.11.2012.
8. Adsorban Olarak Kullanılan Aktifleştirilmiş Pirinç Kabuğu Külleri İle Renk Giderimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 05.05.2011-01.10.2012.
9. Sabit Granül Yataklı Anaerobik Reaktör (SGYAR) Kullanılarak Tekstil Atıksularından Renk ve KOİ Giderimi ile Membran Sistemi için Geri Kazanım Amaçlı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.07.2007-03.11.2009.
10. Sabit Granül Yataklı Anaerobik Reaktörle Tekstil Atıksularından Renk ve KOİ Giderimi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.07.2007-01.09.2009.
11. Çorlu Bölgesindeki Çevre Bileşenlerinde İz Elementlerin Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile Belirlenmes, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.11.2005-07.11.2008.
12. Çorlu Bölgesinde Sanayi Yerleşiminden Kaynaklanan Çevre Kirliliğinin Ayçiçek Bitkisindeki Cu, Cd, Ni, Pb, Zn, Cr, Fe ve Mn Elementlerinin Konsantrasyonlarına Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 10.11.2004-19.09.2006.
Ödüller
1. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2011.
2. TÜBİTAK Uluslarası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2010.
3. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2 adet), 2007.
Katıldığı Kurslar
Arıtma Tesisi Operatörleri için Teknik Eğitim Kursu, Yer:Çorlu Müh. Fak., 09.05.2011-13.05.2011.
Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Kursu. , Yer:Tekirdağ, 29.06.2006-30.06.2006.
Exploitation of Agricultural Residues in Turkey. , Yer:Ankara, 29.06.2005-01.07.2005.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
6. ULUSAL HAVA KİRLİLİLİĞİ VE KONTROLÜ SEMPOZYUMU , 07.10.2015-09.10.2015.
2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLEAN WATER, AIR and SOIL, 28.08.2015-30.08.2015.
Conference on Environmental Science and Technoılogy-ICOEST, Yer:Antalya, 14.05.2014-17.05.2014.
Conference on Environmental Science and Technology-ICOEST, Yer:Ürgüp, 18.06.2013-21.06.2013.
Conference on Environmental Science and Technology-ICOEST, Urgup, Turkey, June 18-21, 2013., Yer:Ürgüp, 18.06.2013-21.06.2013.
I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 17.11.2011-20.11.2011.
I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi, 17.11.2011-20.11.2011.
I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Yer:NKU, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi, 17.11.2011-20.11.2011.
16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 24.09.2011-27.09.2011.
IWA Regional Conference and Exhibition on membrane Technology & Water Reuse, 18.10.2010-22.10.2010.
The IWA Membrane Technology Conference and Exhibition 2009, 01.09.2009-03.09.2009.
Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 5 (ÇEVKOS 5), 11.05.2006-12.05.2006.
TMMOB 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Yer:Ayazağa, İ.T.Ü. İstanbul, 24.11.2005-26.11.2005.
International Symposium Water For Development Worldwide , Düzenleyenler:Organized by Republic of Turkey-Ministry of Energy and Natural Resources General Directorate of State Hydraulic Works, 07.09.2005-11.09.2005.
3rd International Conferance on Ecological Protection Of The Planet Earth, Yer:İstanbul, 10.06.2005-11.06.2005.
III. Ulusal Katı Atık Kongresi UKAK 2005, Düzenleyenler:Dokuz Eylül Üniversitesi, 25.05.2005-27.05.2005.
Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Yer:Gebze, 09.10.2003-10.10.2003.